Pollenfälla på plats!

Vi har installerat en pollenfälla på får ”försökskupa” i föreningsbigården.

Nu kan vi titta på vilken slags pollen bina samlar och då kan vi dels titta på mångfalden av pollen och dels en ungefärlig mängd. Mångfald av pollen och mängd pollen kan ge oss en hälsoindikation på samhället som i en kombination med en bistyrkebedömning ger oss en fingervisning om hur starkt samhället är. Det man uppskattar är antal bin, öppna celler och täckta celler.
Kupan står på en kupvåg (se föregående inlägg) där vi kan se viktförändringar i kupan och efter säsongens slut jämföra med vädrets skiftningar. Då kommer vi kunna se om det under någon gång under säsongen fattas dragväxter (växter som bina hämtar nektar från) även om det är fint flygväder för bina.

Den här informationen som vi samlar på oss kommer vi sedan kunna använda för att göra förbättrande åtgärder inför nästa säsong.