Covid-19 och inställda aktiviteter

Rådande pandemi gör att vissa av våra aktiviteter har behövt ställas in, vi hoppas kunna genomföra dessa till hösten istället.