Invånare i vårt insektshotell vid föreningsbigården! Förmodligen är det rödmurarbin som flyttat in.