Om projektet

Hushållningssällskapet Halland och Harplinge Biodlarförening driver tillsammans ett 3-årigt projekt där vi vill:

Utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare, förädla biprodukter från biodlingen samt sprida kunskap om pollinering. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i det lokala området.

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Halland med Lisa Feuerbach Wengel som projektledare och Harplinge biodlarförening som tog initiativ till projektansökan. Vi har en fantastiskt projektgrupp som består av Lars-Anders (ordf), Annelie, Cecilia och Christer från Harplinge Biodlarförening.

Projektet finansieras av Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH) gå gärna in på deras hemsida och titta på deras andra spännande projekt i Halland OCH av EUs jordbruksfond.