Gynna pollineringen

Under År 1(2019), som är projektets referensår undersöker vi hur läget ser ut utan att vidta några åtgärder. Det görs inventeringar både gällande floran i området och binas hälsa. När växt- och bisäsongen är slut hösten 2019 kommer resultaten analyseras och utvärderas och ligga till grund för ett åtgärdsprogram som skapas för att gynna pollineringen. Åtgärderna implementeras inför År 2 och vi kommer kunna utvärdera och jämföra säsongerna för att se om åtgärderna har gjort någon nytta för pollineringen.

Fotot (Malin Thelin/SR) visar en åtgärd från projektet Mångfald på slätten som ger insekter och djur en plats att övervintra på i jordbrukslandskapet. Det fungerar även som en spridningskorridor och förser våra pollinatörer med pollen och nektar i ett annars homogent landskap.